top of page

Διαχείριση αποβλήτων

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ / ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ

Την διαχείριση των υγρών αποβλήτων στις βιομηχανίες όπου περισυλλέγονται σε δεξαμενές ή τεχνητές λίμνες, αεριζόμενες και μη, θα μπορούσε κανείς να την διαχωρίσει σε δύο φάσεις.

Η πρώτη και αρχική φάση είναι η επεξεργασία και ο καθαρισμός των ήδη υφιστάμενων λυμάτων και η δεύτερη φάση είναι η επεξεργασία και διατήρηση των νέων εισερχόμενων λυμάτων.

Λόγω του ότι το είδος των αποβλήτων και ο βαθμός μόλυνσης τους, διαφέρουν από βιομηχανία σε βιομηχανία, το καλύτερο είναι να γίνονται πιλοτικές δοκιμές σε πιο μικρή κλίμακα για να εξακριβωθεί η πιό αποτελεσματική και συμφέρουσα οικονομικά δοσολογία και συχνότητα εφαρμογής.​

​Τα αποτελέσματα και οφέλη της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων με τη μέθοδο ΕΜ είναι..

 

 • Γρήγορη διάσπαση της οργανικής ύλης• Άμεση μείωση της αμμωνίας, του μεθανίου, των σουλφιδίων του υδρογόνου και άλλων τοξικών αερίων και της  δυσοσμίας

 

 • Μείωση του βαθμού μόλυνσης (BOD-COD)• Μείωση της λυματολάσπης

 

 • Μείωση των λιπών• Μείωση των κολοβακτηριδίων

 

 • Δεν υπάρχει ανάγκη για χρήση χημικών ουσιών

 

 • Μείωση του χρόνου λειτουργίας του συστήματος εξαερισμού/οξυγόνωσης

 

 • Διατήρηση των εγκαταστάσεων του συστήματος σε άριστη κατάσταση

 

 • Τα επεξεργασμένα απόβλητα μετατρέπονται σε χρήσιμο θρεπτικό υλικό• Μείωση του κόστους της βιομηχανίας

visit:

www.greenearthalaska.com

www.em-la.com

www.teraganix.com

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ / ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

Στους χώρους ταφής των στερεών αποβλήτων, οι ΕΜ μπορούν να χρησιμοποιούνται με τακτικούς ψεκασμούς και ως αποτέλεσμα επιτυγχάνονται η εξουδετέρωση των άσχημων μυρωδιών και η διάσπαση και εξουδετέρωση των βαρέων μετάλλων και των διοξινών, ενώ ένα μεγάλο μέρος τους θα μπορεί να μετατραπεί σε λίπασμα.

ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ / ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΠΩΝ, ΛΑΔΙΩΝ ΚΛΠ

Ο μεγαλύτερος όγκος αποβλήτων που μεταφέρεται στους τελικούς σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, στα αστικά κέντρα, προέρχεται από τα νοικοκυριά.

 

Χρησιμοποιώντας το ΕΜ1™ στις αποχετεύσεις του κάθε σπιτιού, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα..

 

 • Τα απόβλητα που μεταφέρονται στους σταθμούς επεξεργασίας, θα έχουν ελάχιστο βαθμό επιβάρυνσης/μόλυνσης

 

 • Την εξάλειψη βλαβερών εντόμων όπως κουνούπια, κατσαρίδες κλπ

 

 • Την εξάλειψη δυσάρεστων οσμών

 

 • την διατήρηση των σωληνώσεων και των χώρων απόρριψης (παραδεξάμενα, βόθροι, σηπτικοί λάκκοι κλπ) σε άριστη κατάσταση

 

 • την ανακύκλωση και περαιτέρω εκμετάλλευση των αποβλήτων

 

Εις ότι αφορά εστιατόρια, ξενοδοχειακές μονάδες κλπ, ισχύουν τα ίδια, συν του ότι το ΕΜ1™ λειτουργεί και σαν λιποφάγος, κάτι το οποίο μπορεί να απαλλάξει την επιχείρηση από εγκατάσταση ειδικών συστημάτων και από την ανάγκη περισυλλογής των λιπών.

Η επεξεργασία και διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων με την χρήση του ΕΜ1®, είναι μια απόλυτα φυσική διεργασία, κατά την οποία αποφέρονται τεράστια οφέλη και πλεονεκτήματα, τόσο για την επιχείρηση και τους εργαζόμενους, όσο και για την ευρύτερη κοινότητα ή Δήμο και περιβάλλον γύρω από τον χώρο που διεξάγεται.

 

Κατ’ αρχάς, ο τρόπος που εφαρμόζεται είναι πολύ εύκολος και μπορεί να διεκπεραιωθεί από οποιονδήποτε, από τον πλέον ανειδίκευτο εργάτη μέχρι και τον διευθυντή.

 

Δεν υπάρχει ανάγκη για χτίσιμο ειδικών κατασκευών, ούτε ανάγκη για εγκατάσταση και συντήρηση πολυδάπανων μηχανημάτων, ούτε ανάγκη για συνεχή λειτουργία του συστήματος αερισμού, το δε κόστος της μεθόδου είναι κατά πολύ χαμηλότερο από οποιαδήποτε άλλη γνωστή μέθοδο.

 

Λόγω της έλλειψης δυσωδίας και τοξικών αερίων, το εργατικό στρες μειώνεται στο ελάχιστο και βελτιώνονται οι σχέσεις επιχείρησης-κοινότητας.

 

Το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων ανακυκλώνεται σε κάτι χρήσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς.

 

Τα απόβλητα που διοχετεύονται στους τελικούς σταθμούς επεξεργασίας είναι κατά πολύ λιγότερο επιβεβαρυμμένα και αυτό έχει τεράστιο όφελος προς τον Δήμο ή κοινότητα.

bottom of page