top of page
  • Αγοράζοντας αυθεντικά ® προϊόντα ΕΜ™, ένα μηδαμινό για μας αλλά σημαντικό για κάποιους άλλους, μέρος των λεφτών μας, πάει σε φτωχές χώρες και κοινότητες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και τις υποδομές να αναπτύξουν την τεχνολογία των ΕΜ™, καθώς και σε κοινωφελή δράση σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, όπου είναι δυνατόν, για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, επιδημιών κλπ.

 

  • Αγοράζοντας αυθεντικά ® προϊόντα ΕΜ™, έχουμε ταυτόχρονα και την απόλυτη εχεγγυότητα για τον άριστο βαθμό της ποιότητας των προϊόντων, την εξασφάλιση του ελέγχου της και την πιστοποίηση τους από τους πλέον αρμόδιους.

 

  • Αγοράζοντας αυθεντικά ® προϊόντα ΕΜ™, επιδεικνύουμε την εκτίμηση και τον σεβασμό μας απέναντι στον άνθρωπο που επέλεξε τον δρόμο της προσφοράς, αντί τον δρόμο του πλούτου.. 

Οι όροι και τα αρχικά γράμματα “ΕΜ™”, “ΕΜ1®”, “ΕΜ Effective Microorganisms®”, “Τhe EM technology®” κλπ, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το όνομα του Ιάπωνα καθ. Τερούο Χίγκα, του ανθρώπου που επινόησε και ανακάλυψε την φόρμουλα των ΕΜ™, καθώς και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού έρευνας γύρω από την τεχνολογία των ΕΜ® που ίδρυσε και προεδρεύει ο ίδιος, EMRO – EM Research Organization.

 

Η κατοχυρωμένες ονομασίες ΕΜ1®, EM Effective Microorganisms®, The EM technology® και τα κατοχυρωμένα logos της τεχνολογίας των ΕΜ™, αποτελούν την εγγύηση της αυθεντικότητας των προϊόντων και της άριστης ποιότητας τους και δεν πρέπει να συγχέονται με οποιαδήποτε άλλα προϊόντα, των οποίων η ονομασία ή η  περιγραφή, περιέχει τα αρχικά ή τις λέξεις ΕΜ και Effective Microorganisms ή τον συνδυασμό αυτών, σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Η φιλοσοφία του αυθεντικού

Εχοντας την συνείδηση πως ο κόσμος των μικροοργανισμών, δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός, παρά μόνο αποτελεί ένα κομμάτι της ίδιας της φύσης, ο καθ. Χίγκα αποφάσισε να μην εκμεταλλευτεί το “μυστικό” που ξεκλείδωσε, για να πλουτίσει, αλλά θεώρησε πως αυτό θα πρέπει να γίνει γνώση και κτήμα όλων των ανθρώπων και θα πρέπει να υπάρχει μέσα σε κάθε σπίτι, γραφείο, βιομηχανία και υποστατικό όπως ακριβώς υπάρχει το νερό.

 

Κάτω από αυτή την φιλοσοφία και έχοντας σαν απώτερο σκοπό, οι ΕΜ™ να εξαπλωθούν και να γίνουν κτήμα των ανθρώπων μακριά από κερδοσκοπικές βλέψεις, ο καθ. Χίγκα ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό EMRO (EM Research Organization), του οποίου και προεδρεύει, για να διασφαλίζει την τήρηση των βασικών αυτών αρχών κατά την εξάπλωση τους, να πιστοποιεί την άριστη ποιότητα του ΕΜ1® και των άλλων προϊόντων που το έχουν σαν βάση, από τους ανά τον κόσμο παρασκευαστές, να ασχολείται με την διαρκή έρευνα γύρω από αυτό το ατελείωτο πεδίο, αλλά και για να αναλαμβάνει δράση για διάφορους κοινωφελείς σκοπούς.

 

Κάτι εξ ίσου σημαντικό που διαφοροποιεί το αυθεντικό ΕΜ1® και τα άλλα πιστοποιημένα αυθεντικά προϊόντα ΕΜ™, είναι το γεγονός ότι ένα μέρος από τα λεφτά που αποκομίζονται από τις πωλήσεις τους, διοχετεύονται μέσω του ΕΜRO σε φτωχές χώρες ή κοινότητες, για την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής τους, μέσα από την τεχνολογία των ΕΜ®.

Επίσης διοχετεύονται για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ΕΜ1® προς χρήση για κοινωφελείς δράσεις σε διάφορες περιοχές του πλανήτη που τυχόν έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, επιδημίες κλπ.

 

Ως εκ τούτου, κάθε φορά που αγοράζουμε ένα αυθεντικό προϊόν ΕΜ, εκτός του ότι προμηθευόμαστε κάτι το εξαιρετικά ωφέλιμο και αποτελεσματικό, βοηθάμε ταυτόχρονα και κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από οποιαδήποτε βοήθεια, αλλά και γινόμαστε σύμμαχοι στον αγώνα για διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο τόσο πολύ δεινοπαθεί από την ανθρώπινη συμπεριφορά και την “εξελικτική” πορεία των πραγμάτων.

 

Η κάθε χώρα-παρασκευαστής καταβάλλει το ανάλογο ποσό σε σχέση με την οικονομική της κατάσταση.

Οι πιο εύπορες χώρες, π.χ. Γερμανία, Ελβετία, Η.Π.Α, Αγγλία κλπ, καταβάλλουν περισσότερο ποσό από άλλες όχι τόσο πλούσιες.

 

Επίσης, σε κάθε χώρα υπάρχει μόνο ένας επίσημος κατασκευαστής ο οποίος μάλιστα αποκαλείται συν-εταίρος (partner) ή αντιπρόσωπος, ο οποίος αναλαμβάνει το στήσιμο του δικτύου προώθησης και μεταπώλησης στην χώρα του.

Ο λόγος για αυτό, είναι για να αποφεύγεται ο μέσω των ΕΜ™ ανταγωνισμός του κέρδους, αλλά να προωθείται ο ανταγωνισμός της προσφοράς και ο συν-αγωνισμός, κάτι που αποτελεί και μια από τις βασικές αρχές που διέπουν την φιλοσοφία γύρω από την παρουσία των ΕΜ™ στην ζωή μας.

 

Ετσι λοιπόν, μέσα από την ίδια την φύση και τον επαναστατικό χαρακτήρα των ΕΜ™ και με ηθικό υπόβαθρο τις αλτρουιστικές και ανθρωποκεντρικές πεποιθήσεις του καθ. Χίγκα, διαμορφώθηκε μια φιλοσοφία γύρω από την εξάπλωση τους στον κόσμο, η οποία εστιάζεται και έχει ως επίκεντρο της τον άνθρωπο και το περιβάλλον, κι αποσκοπεί στην αειφόρο ευημερία και αρμονική συνύπαρξη, μέσα από αρχές που έχουν σαν βάση την ανταλλαγή πληροφοριών και τον ανταγωνισμό της προσφοράς και τον συν-αγωνισμό.

 

Αυτή είναι και η φιλοσοφία που διακατέχει όλους όσους προσπαθούν να διευρύνουν την εξάπλωση των ΕΜ™ ανά τον κόσμο, είτε πρόκειται για εταιρείες επίσημους συνεργάτες, είτε πρόκειται για απλούς χρήστες επαγγελματίες και μη, ανάμεσα στους οποίους έχει διαμορφωθεί μια ατμόσφαιρα σαν μια παγκόσμια οικογένεια.

Το Μη αυθεντικό

 

Κατά την διάρκεια των δεκαετιών που έχουν περάσει από την στιγμή που ξεκίνησε η εξάπλωση των ΕΜ™ στον κόσμο, ο καθ. Χίγκα γνώρισε και συνεργάστηκε με πάρα πολλούς ανθρώπους που έδειξαν πίστη και εμπιστοσύνη στην ανακάλυψη του, οι οποίοι είτε μαθήτευσαν κοντά του, είτε απλά τους εκμυστηρεύτηκε την φόρμουλα και τους μύησε στα “μυστικά” της είτε υπήρξαν επίσημοι παρασκευαστές, αντιπρόσωποι ή μεταπωλητές, σε διάφορες χώρες στον κόσμο.

 

Κάποιοι από αυτούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν αρχικά συνεργάτες και συνοδοιπόροι αλλά και μαθητές του, έχοντας φυσικά κάθε δικαίωμα να το κάνουν, προτίμησαν να τραβήξουν “τον δικό τους δρόμο”, να χρησιμοποιήσουν την καινούργια γνώση και να παρασκευάζουν το δικό τους “μίγμα” μικροοργανισμών, γιά δικό τους προσωπικό όφελος.

 

Κάποιοι από αυτούς, κρατώντας μια περισσότερο αξιοπρεπή στάση, προτίμησαν να δώσουν άλλες ονομασίες στα προϊόντα τους,

ενώ κάποιοι άλλοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα αρχικά και την ονομασία ΕΜ και Effective Μicroorganisms για ευνόητους λόγους.

 

Εις ότι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, από την αρχή της παρουσίας τους στις χώρες μας, τα αρχικά ΕΜ™ και η ονομασία Effective Μicroorganisms™ μεταφράστηκαν και καθιερώθηκε η ονομασία “Ενεργοί Μικροοργανισμοί” υπονοώντας πάντοτε την αυθεντική φόρμουλα  του Καθ. Χίγκα. 

Πώς να αναγνωρίζετε το αυθεντικό

 

Το κατοχυρωμένο λογότυπο της τεχνολογίας των αυθεντικών προϊόντων ΕΜ™, παρουσιάζετε με τους κύκλους οι οποίοι αναπαριστούν την απαραίτητη και διαρκή αναβάθμιση στους τομείς της Γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του περιβάλλοντος, των κατασκευών, της υγείας και της βιομηχανίας.

 

Το πράσινο χρώμα συμβολίζει τον χαρακτήρα της τεχνολογίας των ΕΜ™ ως μια “πράσινη” τεχνολογία και το χρώμα της ακμαιότητας σε ένα υγιή νεαρό βλαστό.

 

Το λογότυπο δικαιούνται να χρησιμοποιούν, με την συγκατάθεση του EMRO, όλοι οι ανά τον κόσμο επίσημοι συν-εργάτες, κατασκευαστές, αντιπρόσωποι, μεταπωλητές. 

Κατασκευές

Βιομηχανία

Υγεία

Περιβάλλον

Κτηνοτροφία

Γεωργία

Τα λογότυπα των συν-εργατών

Το λογότυπο που επιδεικνύουν οι αδειούχοι συν-εταίροι παρασκευαστές - κατασκευαστές.

Παρασκευάζουν το αυθεντικό ΕΜ1® και άλλα προϊόντα βασισμένα στην τεχνογνωσία και υποστήριξη του EMRO καταβάλλοντας το καθορισμένο αντίτιμο, το οποίο διοχετεύεται σε κοινωφελείς δράσεις.

Το λογότυπο που επιδεικνύουν οι εταιρείες που αντιπροσωπεύουν και εμπορεύονται την τεχνολογία των ΕΜ® στην χώρα τους, κατόπιν σύμβασης με τον EMRO και βασιζόμενες στην υποστήριξη και τεχνογνωσία του.

Το λογότυπο που επιδεικνύουν τοπικά ενεργοί μεταπωλητές, κατόπιν σύστασης από τον επίσημο κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο στη χώρα τους ή σε άλλη χώρα όπου δεν αντιπροσωπεύεται η τεχνολογία των ΕΜ®.

bottom of page