top of page

Ανθρωπος

Πρόγραμμα Ανθρώπινης Μικροβιοσύνθεσης” (Human Microbiome Project - HMP)

Το 2007, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Η.Π.Α (U.S. Department of Health and Human Services), ανέθεσε στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (National Institutes of Health), την διεξαγωγή και διεκπεραίωση ενός προγράμματος διάρκειας 5 χρόνων, με αποστολή την διευκρίνηση της σχέσης μεταξύ μικροοργανισμών στον ανθρώπινο οργανισμό και ανθρώπινης υγείας.

 

Στο πρόγραμμα, που έφερε την ονομασία “Πρόγραμμα Ανθρώπινης Μικροβιοσύνθεσης” (Human Microbiome Project - HMP) και περατώθηκε το 2012, συμμετείχαν 200 επιστήμονες από 80 πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι έρευνες και μελέτες έγιναν πάνω σε 242 υγιείς ανθρώπους. (129 άντρες – 113 γυναίκες).

 

Για τις ανάγκες των ερευνών, πάρθηκαν δείγματα από 15 αντρικούς ιστούς και όργανα κι από 18 γυναικείους.

National institute of health.gif

Κυριότεροι σκοποί του προγράμματος ήταν..

 

  • η διευκρίνιση του ρόλου τους στο ανθρώπινο σώμα σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία

 

  • η καταγραφή των κυριότερων ειδών

 

  • η εξακρίβωση της διαφορετικότητας μεταξύ των ειδών των μικροοργανισμών από άτομο σε άτομο

 

  • η αποκωδικοποίηση του γενετικού τους κώδικα και άλλων..

Μέσα από το πρόγραμμα, εξήχθηκε το γενικό συμπέρασμα ότι, η ύπαρξη ωφέλιμων ειδών μικροοργανισμών στο ανθρώπινο σώμα, εγγυάται την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού.

 

Κατά την 5ετή διάρκεια του προγράμματος, καταγράφηκαν πάνω από 10.000 είδη μονοκύτταρων μικροοργανισμών που ζουν στον ανθρώπινο οργανισμό (όχι κατ’ ανάγκη όλα τα είδη σ' ένα άτομο και όχι κατ’ ανάγκη τα ίδια είδη σε όλους τους ανθρώπους)

 

Επίσης, από το σύνολο των μικροοργανισμών, καταγράφηκαν 8 εκατομμύρια γονίδια, (το ανθρώπινο γονιδίωμα αποτελείται μόνο από μερικές δεκάδες χιλιάδες), εκ των οποίων ένας μεγάλος αριθμός, εκτελεί απαραίτητες και ζωτικότατες λειτουργίες, τις οποίες δεν μπορούν να εκτελέσουν τα ανθρώπινα γονίδια και παίζουν κρισιμότατο ρόλο σε σχέση με την ομαλή λειτουργία του οργανισμού μας, την ανάπτυξη και την διατήρηση της υγείας μας.

 

Επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι, οι μικροοργανισμοί στο πεπτικό μας σύστημα, παράγουν ένζυμα τα οποία δεν μπορεί να παράξει ο ανθρώπινος οργανισμός, για την διάσπαση πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπών κ.α, καθώς και το ότι παράγουν ωφέλιμες ουσίες όπως, βιταμίνες και αντιφλεγμονώδη (αντιοξειδωτικά) και φυσικά αντιβιοτικά, που δεν μπορεί επίσης να τα παράξει ο οργανισμός μας.

 

Με το τέλος του 5ετούς προγράμματος, εκδόθηκαν πλήθος ανακοινώσεων και έγιναν πολλές δημοσιοποιήσεις από όλους τους συμμετέχοντες και τα πανεπιστήμια, δημοσιεύσεις σε έγκυρα έντυπα, ενώ κατοχυρώθηκαν και στην δημόσια βιβλιοθήκη επιστημών των Η.Π.Α.

 

Τέλος, αποφασίσθηκε όπως, το πρόγραμμα συνεχίσει τις εργασίες του πάνω σε διαρκή βάση και οι έρευνες και μελέτες γύρω από την συμβίωση ανθρώπου - μικροοργανισμών να συνεχιστούν, αφού διαφάνηκαν πάρα πολλές ελπιδοφόρες προοπτικές γύρω από το θέμα της ανθρώπινης υγείας.

 

"Κατανοώντας τον μικροβιακό μας πλανήτη"

Κατεβάστε αρχείο pdf - Ελληνικά

"Understanding our microbial planet"

Download pdf - English

Effective Microorganisms

Αν μας έλεγε κάποιος πριν μερικά χρόνια ότι, ο συνολικός πληθυσμός των μονοκύτταρων μικροοργανισμών στο σώμα μας είναι περίπου δεκαπλάσιος από τον συνολικό αριθμό των κυττάρων που το απαρτίζουν, το λιγότερο που θα τον χαρακτηρίζαμε θα ήταν, “τρελός για δέσιμο”.

 

Τώρα πια, όσο απίθανο κι αν ακούγεται, δεν είναι παρά μόνο η αλήθεια, κι αυτό είναι απόλυτα διαβεβαιωμένο μέσα από πάρα πολλές επιστημονικές και εργαστηριακά τεκμηριωμένες μελέτες, που έχουν γίνει από πάρα πολλά έγκριτα πανεπιστημιακά και άλλα ιδρύματα, σε όλο τον κόσμο.

 

Ο λόγος για αυτό, είναι το ότι, το μέγεθος των μονοκύτταρων μικροοργανισμών (κυρίως των βακτηρίων) είναι πολύ μικρότερο από το μέγεθος των σωματικών μας κυττάρων.

 

Στην πραγματικότητα είμαστε σαν μια μεγάλη αποικία από τρισεκατομμύρια μονοκύτταρους μικροοργανισμούς, ο πληθυσμός των οποίων απαρτίζεται από χιλιάδες διαφορετικά είδη και φυσικά, σωματικών κυττάρων.

 

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο όρος “μικροχλωρίδα” που χρησιμοποιείται για να διατυπώσει τον κόσμο των μικροοργανισμών στο ανθρώπινο σώμα, τείνει να καταργηθεί, μιας και ο όρος “χλωρίδα” αναφέρεται στον φυτικό κόσμο.

 

Διεθνώς, οι όροι που χρησιμοποιούνται ανάμεσα στους επιστημονικούς κύκλους είναι: microbiome και microbiota.

 

Στην Ελληνική γλώσσα, δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι αντίστοιχο στα καταληκτικά προθέματα -biome και -biota και χρησιμοποιούμε σε ελεύθερη μετάφραση τον όρο Μικροβιοσύνθεση.

bottom of page