Ολα τα βιβλία υπογράφει ο Τερούο Χίγκα

  • Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.

Μια επανάσταση που θα σώσει τη Γη - Νo 1 (Ελληνικά)

  • Πως ανακαλύφθηκε η τεχνολογία των ΕΜ™ και η προϊστορία της,

 

  • η φιλοσοφία και η ιδεολογία πάνω στις οποίες στηρίζεται η εξάπλωση τους στον κόσμο μας,

 

  • οι πολλαπλές  εφαρμογές της και πώς μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση αναρίθμητων προβλημάτων.

  • € 25.00

Μια επανάσταση που θα σώσει τη Γη - Νo 1 (Αγγλικά)

An earth saving revolution - No 1 (English)

  • € 25.00

An earth saving revolution - No 2 (English)

  • Πρακτικές εφαρμογές απο όλο τον κόσμο, με εστιασμό περισσότερο στους τομείς

      της διατροφής (Γεωργία - Κτηνοτροφία), της διαχείρισης των αποβλήτων και του περιβάλλοντος και της Υγείας.

  • € 25.00

Μια επανάσταση που θα σώσει τη Γη - Νo 2 (Αγγλικά)

Aine revolution zur Rettung der Erde - No 1 (Deuch)

Μια επανάσταση που θα σώσει τη Γη - No 1 (Γερμανικά)

  • € 25.00

Η ιστοσελίδα μας είναι καθαρά για σκοπούς πληροφόρησης γύρω από την τεχνολογία των ΕΜ.

Τα κείμενα στον ιστοχώρο μας, στο 95% τους αποτελούν δικά μας συγγράμματα, διατυπωμένα όσο το δυνατόν πιο απλά και επεξηγηματικά.

Προσπαθούμε να απεικονίσουμε τον πραγματικό χαρακτήρα της τεχνολογίας και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιστικής και περιβαλλοντικής φιλοσοφίας που έθεσε ο άνθρωπος - επιστήμονας που την ανακάλυψε, την οποία και εμείς ασπαζόμαστε ανιδιοτελώς. 

© Copyright 2013 - 2019 Ε.Μ. ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ ΛΤΔ.

Εταιρεία προώθησης της τεχνολογίας των Ενεργών Μικροοργανισμών (EM - Effective Microorganisms) στην Κύπρο. Αll rights reserved.

Stylianou Lena 6   8549   Polemi   Tel. + 357 26632926,  99557704,  99531175

ESR 1+2 GER 1.jpg